Nacházíte se

Chat s osobností - RNDr.Milan Vaněček

Chat s Milanem Vaněčkem, Česká televize, 23.4.2008

Přes dvacet let se zabývá fotovoltaickou přeměnou sluneční energie na energii elektrickou. Nyní je vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, kde vede oddělení optických krystalů. V současné době je také spoluřešitelem tří projektů Evropské unie, týkajících se tenkovrstvých křemíkových slunečních článků

Záznam z chatu zde.