CHAMPAGNE - Koherentní zesilování a parametrická generace záření v EUV spektrální oblasti

Text

Hlavní řešitel: Ondřej Hort, Ph.D.
Název: Koherentní zesilování a parametrická generace záření v EUV spektrální oblasti
Akronym: CHAMPAGNE
Financováno podle: H2020-EU.1.3.2. - Nurturing excellence by means of cross-border and cross-sector mobility
Financování: MSCA-IF-EF-ST - Standard EF
Projekt RCN: 214398
Projekt ID: 797688
Období: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020
Celkové náklady: 154 720,80 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 154 720,80 EUR
Koordinováno v: ČR

Cíl:

Projekt se zabývá studiem zesilování koherentních impulsů záření ze spetrální oblasti za UV zářením (EUV: extreme ultra violet). Použijeme kombinaci 2 technik z různých oborů:
1. generace vysokých harmonických (HHG) a 
2. Generace terahertzového (THz) záření v plasmě.

Tímto dosáhneme parametrické generace a zesilování EUV záření ve formě vhodné pro aplikace. Pro obě dvě techniky bude použit laser generující femtosekundové (1 fs = 10-15 s) impulsy pro dosažení vysoké intenzity pole na terči.

Zpět na seznam projektů