Nacházíte se

Česká astronomická společnost udělila čestnou Kopalovu přednášku za rok 2019

Česká astronomická společnost, 28.11.2019.

Česká astronomická společnost udělila čestnou Kopalovu přednášku 2019 prof. RNDr. Janu Řídkému, DrSc. z Akademie věd ČR a prof. RNDr. Miroslavu Hrabovskému, CSc. ze Společné laboratoře optiky Fyzikálního ústavu AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci za klíčovou roli v české účasti na mezinárodním projektu Observatoře Pierra Augera (PAO), jenž se stal v uplynulém desetiletí nejvýznamnějším světovým centrem pro výzkum ultraenergetického kosmického záření (UHE KZ) ve stoletých dějinách této oblasti astročásticové fyziky.

Celý článek na webu České astronomické společnosti.


Podobný odkaz:

Vědci Jan Řídký a Miroslav Hrabovský budou mít prestižní Kopalovu přednášku.