Nacházíte se

CERN-C - CERN Computing

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
Partneři projektu: České vysoké učení technické v Praze a Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Název projektu: CERN Computing
Akronym: CERN-C
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001404
Termín realizace projektu: 1.5.2017 - 31.10.2019
Celkové náklady projektu: 19 987 874,40 Kč
Míra spolufinancování EU: 71,35 %

Anotace

Obecně téměř všechny experimenty v CERN nabírají velké množství dat. Speciálně požadavky velkých LHC experimentů výrazně překračují kapacity lokálního výpočetního centra. Již během budování urychlovače LHC a detektorů na něm se rozhodlo o distribuovaném zpracování dat. Byla vybudována hierarchická struktura výpočetních středisek a propojena novým typem software, tzv. Grid middleware. Toto řešení umožňuje uživatelům přistupovat ke statisícům procesorů rozmístěných po celém světě podobným způsobem, jakým by pracovali s lokálním výpočetním klastrem. Postupy se neustále rozvíjí a doplňují o nové pomocí cloudových rozhraní, distribuovaného počítání typu BOINC nebo využití superpočítačových středisek. Tento projekt zajistí částečnou obměnu hardware v již existujícím výpočetním středisku, instalaci a provoz nových serverů tak, abychom co nejvíce pokryli požadavky LHC experimentů ALICE a ATLAS na dodání vyžadované výpočetní kapacity. Zároveň budeme testovat nová řešení, abychom doplnili chybějící kapacity pomocí externích zdrojů. Pro efektivní využití zdrojů budeme zdokonalovat monitorování a poskytneme podporu uživatelům.

Tento projekt je spolufinancován EU.