Centrum pro inovace a transfer technologií (projekt CITT)

Perex

Vedoucí projektu: Ing. Aleš Hála
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Doležalová
Název projektu: Centrum pro inovace a transfer technologií (CITT)
Dotační program: Operační pogram Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Text

Vedoucí projektu: Ing. Aleš Hála
Název projektu: Centrum pro inovace a transfer technologií (CITT)
Dotační program: Operační pogram Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Oblast podpory: 3.1 - Komercializace výsledků výzkumu organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/10.0210
Termín realizace projektu: 1.6.2012 - 31.5.2015
Celková výše dotace: 50 910 800 Kč
Z toho EU (85%): 43 274 180 Kč
Státní rozpočet ČR (15%): 7 636 620 Kč

Anotace:

V rámci projektu bude vytvořeno Centrum pro inovace a transfer technologií (CITT) pro výzkumné projekty ELI a HiLASE, které bude představovat zázemí pro uplatnění jejich výsledků výzkumu a vývoje v praxi. CITT se bude jako výkonná jednotka Fyzikálního ústavu AV ČR komplexně a systematicky zabývat procesem převádění technických řešení, poznatků a zkušeností z oblasti teoretického a aplikovaného výzkumu do praktického využití.

Realizace projektu CITT vychází z aktuální potřeby posílení odborného potenciálu komercializace VaV výsledků, které budou generovány v oborech souvisejících s aplikacemi nejnovější generace laserových technologií (např. v oblasti nových materiálů a nových způsobů jejich zpracování, molekulární biologie, femtochemie, nanotechnologie, lékařství, protonové terapie zhoubných nádorů, diagnostické techniky, atd.).

Projekt CITT zahrnuje následující klíčové aktivity, potažmo výstupy:

  • vytvoření kvalitního interního týmu expertů pro realizaci aktivit CITT
  • vytvoření institucionálního zázemí CITT jako výkonné jednotky v rámci FZÚ
  • vybudování systému pro zajištění rychlého a efektivního procesu transferu technologií
  • poskytování služeb na podporu komercializace výsledků VaV směrem k cílovým skupinám projektu
  • další profesní rozvoj cílových skupin v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, komercializace VaV a inovačního podnikání

Podrobnější informace o projektu CITT naleznete na http://www.citt.cz