Centrum funkčních materiálů pro bioaplikace (projekt FUNBIO)

Perex

Vedoucí projektu: Ing. Ján Lančok, Ph.D.
Název projektu: Centrum funkčních materiálů pro bioaplikace (FUNBIO)
Operační program: OP Praha - Konkurenceschopnost (OPPK)
Poskytovatel: Hlavní město Praha
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21568
Termín realizace projektu: 1.12.2013 - 28.2.2015

Text

Celková výše dotace: 60 607 713 Kč
z toho příspěvek EU: 33 953 489 Kč

Anotace
Cílem projektu je vytvoření unikátního biofyzikálního pracoviště, ve kterém vznikne nový prostor pro komplexní spolupráci v oblasti fyziky, chemie, biologie a medicíny a který bude zároveň sloužit jako špičkové výzkumné centrum pro vysokoškolské studenty. Interdisciplinární zaměření projektu zároveň sjednotí týmy, které zatím fungovaly odděleně.

Význam projektu dokládá ochota AV ČR finančně podpořit realizaci projektu. Unikátnost instalované technologie v rámci České republiky dokládá nejen zájem vědecko-výzkumných pracovišť o spolupráci v rámci tohoto projektu, ale také zapojení finančního partnera. Díky propojení projektu FUNBIO s výzkumem v lékařských a biologických centrech se významně zvýší využití vědecko-výzkumného potenciálu hl. m. Prahy.

Projekt FUNBIO je synergický s projektem SAFMAT, který získal dotaci z OPPK v rámci 2. výzvy (CZ.2.16/3.1.00/22132).

Podrobnosti o projektu FUNBIO