CARAT- Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace

Text

Spoluřešitel projektu: RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
Příjemce dotace projektu: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Partner projektu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Název projektu: Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace
Akronym: CARAT
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008382
Termín realizace projektu: 1.10.2018 - 31.12.2022
Celkové náklady partnerské části projektu: 9 839 144,00 Kč
Míra spolufinancování EU: 75,9 %

Anotace:

Hlavním cílem projektu je navázání a realizace intenzivní dlouhodobé spolupráce mezi partnery z akademické a komerční sféry za účelem špičkového výzkumu s významným dopadem na oblasti determinujících kvalitu lidského života: ukládání energie, životní prostředí a lidské zdraví. Navržená výzkumná strategie cílí na racionalizaci komunikačních kanálů (rozhraní a nanospojů) v  hybridních a senzorických strukturách na bázi optimalizovaných uhlíkových alotropů pro enviro a bio aplikace.

Tento projekt je spolufinancován EU.