Aktuality

Elena Buixaderas: Vůbec nelituji toho, že jsem v Česku

Anotace

Vědecká pracovnice Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky Elena Buixaderas pochází ze Španělska. Tam také absolvovala bakalářské i magisterské studium fyziky, specializaci optická fyzika a astrofyzika. Od roku 1996 se ale pohybuje ve vědeckých kruzích v zahraničí. A trvalý pobyt má v České republice.