BIATRI: Pokročilá příprava funkčních materiálů: Od mono k bi- a tri-chromatické excitaci s použitím tvarovaných laserových pulsů

Text

Hlavní řešitel projektu: Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D.
Název projektu: Pokročilá příprava funkčních materiálů: Od mono k bi- a tri-chromatické excitaci s použitím tvarovaných laserových pulsů
Akronym: BIATRI
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000445
Termín realizace projektu: 1.12.2016 - 31.10.2022
Celkové náklady projektu: 177 206 252,91 Kč
Míra spolufinancování EU: 85 %

Anotace

Projekt BIATRI si klade za cíl vytvoření nového výzkumného týmu v oblasti pokročilého navrhování funkčních materiálů. Tým bude řízen excelentní mezinárodní vědkyní. Téma projektu je opravdu průlomové a výsledky jeho výzkumu mohou do velké míry ovlivnit průmyslové procesy a každodenní život obyvatel.

K zajištění kvality výzkumných výsledků je nezbytné vybudovat novou laboratoř s pikosekundovým a femtosekundovým laserem. Nedílnou součástí projektu je propagace a šíření výstupů projektu směrem ke všem relevantním stakeholderům. Speciální důraz je kladen na rozvoj strategických partnerství a spolupráci s prestižními mezinárodními partnery.

Realizace projektu pozitivně přispěje k růstu konkurenceschopnosti centra a v synergii i celého regionu.

Podrobnější informace naleznete na stránkách projektu.

Odkaz: http://www.hilase.cz/zahajeni-realizace-noveho-projektu-biatri/

Tento projekt je spolufinancován EU.