AUGERII.CZ - Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera II (AUGER-CZ)

Text

Hlavní řešitel: RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.
Název: Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera II
Akronym: AUGERII.CZ
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016010
Termín realizace: 1.1.2020 - 31.3.2022
Celkové náklady: 8 808 063,00 Kč
Míra spolufinancování EU: 71,1 %

Anotace:

Observatoř Pierra Augera je největší projekt v oblasti detekce kosmického záření ultravysokých energií. Za patnáct let provozu se podařilo zodpovědět mnohé otázky, které stavbu motivovaly, avšak mnohé další vyvstaly. České týmy se podílely na stavbě a fungování Observatoře od samého začátku a jejich příspěvek je vysoce ceněn. Cílem tohoto projektu je dovybavit laboratoře a výpočetní centrum tak, aby bylo možné zajistit pokračování mezinárodní spolupráce v oblasti analýzy dat, monitorování, testování a kalibrací detektorů. Uvedením modernizovaných částí infrastruktury do provozu dojde k navýšení role českých skupin v mezinárodním prostředí Observatoře a k zajištění kvalitního přístrojového vybavení v nadcházejícím období pro stávající zaměstnance i pro nové spolupracující studenty a postdoky. Dojde ke zkvalitnění poskytovaných služeb uživatelským institucím Observatoře Pierra Augera.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Zpět na seznam projektů