AUGER-CZ- Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera

Text

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.
Název projektu: Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera
Akronym: AUGER-CZ
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001402
Termín realizace projektu: 1.5.2017 - 30.4.2020
Celkové náklady projektu: 19 267 551,89 Kč
Míra spolufinancování EU: 71,35 %

Anotace:

Observatoř Pierra Augera (umístěná v provincii Mendoza v Argentině) je nejrozsáhlejší projekt v oblasti detekce kosmického záření ultravysokých energií. Za dvanáct let jejího provozu se podařilo zodpovědět mnohé otázky, které byly motivací pro stavbu observatoře, avšak mnohé další otázky vyvstaly. Na základě dosažených výsledků se pro další provozování plánuje rozsáhlá adaptace observatoře, zejména co se týče prohloubení citlivosti detektorů na chemické složení. České týmy se podílely na různých aspektech stavby a fungování observatoře od úplného začátku a jejich role je vysoce ceněna. Cílem projektu je zajistit pokračování této spolupráce, prohloubit a rozšířit českou účast na Observatoři Pierra Augera a vylepšit vybavení místní laboratoře tak, aby bylo možné přispět k realizaci upgradu detektorů. Zároveň projekt zahrnuje vědecké aktivity za použití dat ze stávajících i upgradovaných detektorů, analýzu a simulace, ale i monitorování provozu detektorů.

Tento projekt je spolufinancován EU.