Nacházíte se

Atestační komise

Adresa

  Atestační komise FZÚ AV ČR, v. v. i  
  Na Slovance 2  
  182 21 Praha 8  
     
  Tel.: (+420) 220 318 583  
  Fax.: (+420) 233 343 184  
  E-mail: oswaldatfzu [dot] cz  

Složení

Předseda: Ing. Jiří Oswald, CSc. (FZÚ AV ČR)
     
     
Členové: prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (ÚFE AV ČR)
  prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (MFF UK Kchfo)
  RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF UK - ÚČJF)
  RNDr. Eduard Petrovský, CSc. (GFÚ AV ČR)
  Petr Reimer, CSc. (FZÚ AV ČR)
  Ing. Alexandr Dejneka, PhD. (FZÚ AV ČR)
  RNDr. Josef Krása, CSc. (FZÚ AV ČR)
  prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. (FZÚ AV ČR)
  RNDr. Jiří J. Mareš, CSc. (FZÚ AV ČR)
  prom. fyz. Jan Mašek, CSc. (FZÚ AV ČR)
     
Zápis: Hana Waňková, Anna Körblerová (FZÚ AV ČR)