ASTRA - Středisko pokročilé strukturní analýzy

Perex

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Dušek, CSc.
Název projektu: Středisko pokročilé strukturní analýzy (ASTRA)
Operační program: OP Praha - Konkurenceschopnost (OPPK - www.oppk.cz) - Evropský fond pro regionální rozvoj
Poskytovatel: Hlavní město Praha
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Text

Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/24510
Termín realizace projektu: 1. 4. 2014 - 30. 9. 2015
Celková výše dotace: 38 107 237 Kč
z toho příspěvek EU: 35 017 461 Kč

Anotace

Cílem projektu ASTRA je vybavit ve FZÚ špičkovou laboratoř zabývající se strukturní analýzou pevných látek a materiálů. Projekt umožní vybavení špičkové vědecko-výzkumné laboratoře, která bude unikátní nejen v rámci České republiky, ale i v Evropském měřítku. Tato laboratoř poskytne vědecko-výzkumným týmům, studentům vysokých škol a doplňkově, v rámci volné kapacity přístrojů, i průmyslovým subjektům, komplexní výzkum atomové struktury pevných látek – nových materiálů, léčiv či environmentálně důležitých minerálů.

Laboratoř bude již ze své podstaty interdisciplinární, počínajíce výzkumem funkčních a průmyslově využitelných materiálů a látek, farmak až po výzkum látek důležitých v problematice životního prostředí. Výzkum bude umožněn špičkovým novým experimentálním vybavením, jedinečným know-how odborných pracovníků a širokou mezioborovou spoluprací.

Další informace, rezervační systém:
http://crysa.fzu.cz/astra/astra.html