ASPIN - Antiferomagnická spintronika

Text

Hlavní řešitel: Tomáš Jungwirth, Ph.D.
Název: Antiferomagnická spintronika
Akronym: ASPIN
Program: H2020-EU.1.2.1.
Financování: RIA - Research and Innovation action
Projekt RCN: 211564
Projekt ID: 766566
Období: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2021
Celkové náklady: 3 682 973,75 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 556 029,19 EUR
Koordinováno v: ČR

Cíl:

Cílem projektu je rozvinout nový výzkumný směr založený na antiferomagnetických materiálech s budoucím potenciálním využitím v informačních technologiích. Projekt staví na nedávných výsledcích skupiny v oblasti antiferomagnetické spintroniky, konkrétně na realizaci experimentálních paměťových součástek s elektrickým zápisem a čtením informace. Z vědeckého hlediska je projekt na pomezí spintroniky, Diracových kvazičástic a topologických fází v pevných látkách.

Zpět na seznam projektů