ASCIMAT - Zvýšení vědecké excelence a inovační kapacity v oblasti pokročilých scintilačních materiálů ve Fyzikálním ústavu AV ČR

Text

Hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Nikl, CSc.
Název: Zvýšení vědecké excelence a  inovační kapacity v  oblasti pokročilých scintilačních materiálů ve Fyzikálním ústavu AV ČR
Akronym: ASCIMAT
Program: H2020-EU.4.b.
Financování: CSA - Coordination and support action
Projekt RCN: 199419
Projekt ID: 690599
Období: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018
Celkové náklady: 999 991,25 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 467 458,75 EUR
Koordinováno v: ČR

Cíl:

V  roce 2015 byl udělen evropský projekt ASCIMAT („Zvýšení vědecké excelence a  inovační kapacity v  oblasti pokročilých scintilačních materiálů ve  Fyzikálním ústavu AV ČR“) v  programu Twinning, H2020, v  němž je FZÚ koordinačním pracovištěm. Tříletý projekt byl zahájen 1. ledna 2016 a jeho cílem je zvýšení vědecké excelence a inovační kapacity v oboru scintilačních materiálů s pomocí cílené a koordinované spolupráce především formou výměnných stáží mladých vědeckých pracovníků s  vysoce kvalifikovanými partnerskými pracovišti: European Organization for Nuclear Research (CERN), Université Claude Bernard Lyon 1 - Institut Lumiere Matiere (UCBL-ILM), Universita degli Studi di Milano – Bicocca (UNIMIB), and Intelligentsia Consultants (Intelligentsia). Projekt ASCIMAT s celkovým rozpočtem 1 milion eur je jeden z pěti udělených z celkem 56 zaslaných návrhů v České republice. Celková úspěšnost v rámci výše zmíněné výzvy byla méně než 13 %.

Zpět na seznam projektů