Zobrazovací metoda pro spintroniku

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Zobrazovací metoda pro spintroniku

6. 4. 2020, časopis Vesmír

Spintronika se zabývá využitím kvantové vlastnosti elektronu – spinu – pro vylepšení elektronických součástek. Typickým příkladem spintronické součástky je magnetoresistive random-access memory (MRAM), která slouží k ukládání dat v elektronických zařízeních. Hledání nových materiálů a principů pro efektivnější (rychlejší, energeticky úspornější atd.) zápis informací je jeden z obecných cílů spintroniky.

Zobrazení magnetických vlastností a jejich přepsání v nekolineárním antiferomagnetu. Součástka byla nejprve polarizovaná tak, že magnetické vlastnosti byly všude stejné (modrá barva), poté byla na vybrané části součástky zapsána opačná magnetická polarizace (červená barva).

Mezi materiály zkoumanými pro využití ve spintronice převažují takzvané feromagnety (například železo nebo nikl). Magnety, které se přitahují nebo odpuzují, jak známe z běžného života, jsou typicky tvořené těmito materiály.

více na: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-4/zobrazovaci-metoda-pro-spintroniku.html

Tagy článku: