Zobrazovací metoda pro spintroniku

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Spintronika se zabývá využitím kvantové vlastnosti elektronu – spinu – pro vylepšení elektronických součástek. Typickým příkladem spintronické součástky je magnetoresistive random-access memory (MRAM), která slouží k ukládání dat v elektronických zařízeních. Přečtěte si článek o zajímavém výzkumu v této oblasti od Mgr. Heleny Reichlové, Ph.D., vědecké pracovnice Fyzikálního ústavu AV ČR.

6. 4. 2020, časopis Vesmír

Spintronika se zabývá využitím kvantové vlastnosti elektronu – spinu – pro vylepšení elektronických součástek. Typickým příkladem spintronické součástky je magnetoresistive random-access memory (MRAM), která slouží k ukládání dat v elektronických zařízeních. Hledání nových materiálů a principů pro efektivnější (rychlejší, energeticky úspornější atd.) zápis informací je jeden z obecných cílů spintroniky.

Mezi materiály zkoumanými pro využití ve spintronice převažují takzvané feromagnety (například železo nebo nikl). Magnety, které se přitahují nebo odpuzují, jak známe z běžného života, jsou typicky tvořené těmito materiály.

Více o výzkumu v oblasti spintroniky si přečtěte zde.

Klíčová slova: