Znáte sílu nevědomých předsudků?

Datum publikace
Autor
Kategorie aktualit
Perex

Předsudky a zažité stereotypy často nevědomě ovlivňují naše chování, rozhodování a postoje k druhým. To nás může určitým způsobem omezovat. Dobrá zpráva je, že se to dá změnit. K podpoře této změny se snaží přispět i školení a kampaň „FZU bez předsudků“, která je zaměřena primárně na individuální sebereflexi.

Zamýšleli jste se někdy nad vlastními předsudky? Problematika genderových stereotypů a předsudků je citlivé téma, které je často zakořeněno hluboce ve společnosti, aniž by si to lidé uvědomovali. I ve 21. století se nezřídka objevují názory, že ženy nebo muži se pro určité obory nebo činnosti nehodí nebo že muži jsou v některých oborech lepší než ženy a naopak. Málokdo si však uvědomuje, jak významné mohou mít tyto genderové předsudky dopad a jak mohou ovlivňovat naše chování a postoje k druhým.

Názory, že holky nemají buňky na matematiku nebo fyziku, patří mezi časté předsudky a stereotypy v naší společnosti, aniž by se zakládaly na podložených faktech. Představy o tom, jak by se správné ženy a správní muži měli chovat nebo vypadat, komplikují životy oběma pohlavím. Pokud takovéto názory a předsudky kolují ve společnosti, mohou významně ovlivnit nejen známky u studentek a studentů v daném předmětu ve škole, ale také jejich zájem o vědecké a technologické obory v budoucnu. Díky tomu technické vědy a fyzika přicházejí o řadu nadaných a talentovaných žen.

Dobrá zpráva je, že se s nevědomými předsudky dá pracovat a změnit je. Zamyslet se nad vlastnímy předsudky a věnovat trochu času vlastní sebereflexi stojí za to. A jak jste na tom s předsudky vy?

Ve FZU jsme si předsudky a stereotypy vybrali jako téma informační kampaně, která u nás proběhla v dubnu. Proč právě předsudky? Uvědomili jsme si, jak snadno se lze stát jejich obětí nebo se jimi nechat ovlivnit. Naše kolegyně a kolegové se s tématem mohou seznamovat několika různými způsoby. Kromě informační kampaně, která zahrnuje možnost osobních diskusí k tématu, nabízíme i specializované workshopy, e-learning a intranetové stránky plné zajímavých informací. Velmi nás těší zájem, který lidé ve FZU o toto téma projevují. Dokazují tím, že jim není lhostejné, jak se k sobě vzájemně chováme a že je důležité respektovat to, že jsme každý jiný.

Více informací k tématu najdete na intranetu FZU, včetně možnosti si vlastní předsudky otestovat pomocí testu Project Implicit (harvard.edu) (test je v angličtině).

Fyzikální ústav je od roku 2019 držitelem ocenění HR Excellence in Research Award, které uděluje Evropská komise. Pracujeme na osvojení kultury, která prosazuje rovnost a zajišťuje pracovní prostředí, respektující práva a důstojnost všech kolegyň a kolegů. Jako zaměstnavatel se řídíme zásadami Evropské charty pro výzkumné pracovníkyStrategií genderové rovnosti Evropské komise a v souladu s těmito se snažíme podporovat co nejvyšší využití potenciálu kvalifikovaných žen ve výzkumu fyziky.  Prosazování genderové rovnosti považujeme za velmi důležité a je součástí našich strategických plánů a cílů. Aktuální opatření zaměřená na podporu rovnosti ve FZU jsou popsána v Plánu genderové rovnosti. Od roku 2017 jsme v naší instituci učinili významný posun, a to zejména v ukotvení postupů ve vztahu ke genderové rovnosti. Ceníme si našich dosavadních výsledků a jsme připraveni v aktivitách nadále pokračovat.

Klíčová slova: