Známe vítěze fotografické soutěže Fyzikálního ústavu 2020

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Nelehký úkol čekal na patnáctičlennou komisi hodnotící 176 snímků přihlášených do fotografické soutěže Fyzikálního ústavu 2020. Jasným vítězem se stala fotografie Jaroslava Otty připomínající hru Tetris.

Vítězný dobarvený snímek ze skenovací elektronové mikroskopie zachycuje vrstvu černého zlata po modifikaci laserovým paprskem, který rozděluje vrstvu na jednotlivé segmenty. I v pořadí druhá fotografie, jejímž autorem je Alexey Bubnov, vznikla pod mikroskopem. Polarizační optický mikroskop zachytil zavěšený film pro kapalněkrystalickou látku. Autor snímek nazval Oko do světa. Bronzovou pozici získal Tomáš Kocourek snímkem z depozice tenké vrstvy metodou „pulsní laserové depozice“, který zachytil okamžik, kdy se během mikrosekundy biokeramika hydroxyapatit mění v ionizované plasma, a to díky působení ultrafialového nanosekundového laserového pulzu.

 

Při dalším rozhodování se porota rozhodla udělit čtvrté a páté místo autorům Alexeyi Bubnovi za fotografii Barevná vlákna a Ladislavu Klimšovi za pohled na „diamantové vrásnění“, pozorované při náklonu 70 ° uvnitř skenovacího elektronového mikroskopu TESCAN FERA3 GM.

Šesté až desáté místo sdílí pětice autorů Alexey Bubnov, Ladislav Fekete se snímkem Vlna tenké vrstvy grafenu na Si substrátu, Přemysl Fitl  s fotografií mikrokráter ve vrstvě lithium fluoridu, Petr Hauschwitz  s fotografií Nitinolu (slitina Ni a Ti s tvarovou pamětí) opracovaného lasery v centru HiLASE a Denys Musiienko za snímek Škrapy v krasu (ztuhlá laserová stopa v 3D tištěné slitině Ni-Mn-Ga).

Klíčová slova: