Známe 20 projektů FZU, které od ledna podpoří Grantová agentura

Datum publikace
Autor
Kategorie aktualit
Perex

V náročné soutěži Grantové agentury České republiky se podařilo Fyzikálnímu ústavu získat celkem 20 nových projektů s počátkem řešení od roku 2023. Podpořené projekty umožní realizaci unikátního základního výzkumu a výrazně přispějí k výchově budoucí generace vědců v oblasti fyziky.

Letošní ročník soutěže Grantové agentury byl pro vědce velmi náročný a jak uvedl její předseda Petr Baldrian, uspěla zhruba jen jedna pětina nejlepších návrhů. V kategorii standardních projektů podali vědci z Fyzikálního ústavu celkem 73 návrhů. Z těchto projektů uspělo 15 projektů v roli hlavního řešitele a dalších 5 projektů bylo úspěšných v roli spoluřešitele. Fyzikální ústav tak znovu dosáhl nadprůměrných výsledků a může se pochlubit úspěšností 21% z pozice hlavního řešitele a 23% z pozice spoluřešitele.

„Naše letošní výsledky v kategorii Standardních projektů mě opět potěšily. Bohužel se nám tentokrát nepodařilo uspět v soutěžích na podporu excelence EXPRO a JUNIOR STAR, a to i přesto, že z FZU do soutěže odešlo vícero mimořádně kvalitních a vědecky jedinečných návrhů,“ zhodnotil vyhlášené výsledky ředitel Fyzikálního ústavu Michael Prouza a dodal: „Srdečně gratuluji všem kolegyním a kolegům z FZU, kterým se podařilo uspět v soutěži GA ČR. Jejich vynikající projekty přinášejí v tomto kritickém období, kdy institucionální financování stagnuje a zápasíme s rekordními cenami energií, tolik potřebné finanční prostředky pro realizaci našeho výzkumu.“

Očekáváme, že celkový počet udělených grantů se ještě rozroste, protože výzkumníci Fyzikálního ústavu podali i necelou dvacítku návrhů mezinárodních projektů. Jejich vyhlášení ovšem proběhne až v průběhu roku 2023, protože je nutné počkat na dosažení shody s financující zahraniční protistranou.

Jméno navrhovatele:

Mgr. Ing. Oleg Heczko, Dr.

Název projektu:

Hyperjemné pole - nová sonda pro zkoumání Heuslerových slitin

prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.

Struktura a vlastnosti metastabilních kompozitů s kovovou matricí produkovaných z "core-shell" prášků

M.Sc. Oleg Babčenko, Ph.D.

Vliv povrchových úprav druhotných surovin na bázi křemíku na jejich působení v cementových kompozitech

Ing. Jaroslav Čapek, Ph.D.

Vliv povrchových modifikací na funkční vlastnosti biodegradabilních materiálů na bázi zinku pro aplikace v oblasti kostních rekonstrukcí

RNDr. Eva Mihóková, CSc.

Scintilační multimodální materiály a kvantové heterostruktury.

Ing. Jan Vlček, Ph.D.

Tenké vrstvy molekulárních komplexů přechodných kovů s vakacemi v ligandovém poli pro senzoriku plynů

Ing. Jiří Červenka, Ph.D.

Vývoj pokročilých rozhraní elektroda-elektrolyt pro vysokonapěťové vodné baterie nové generace

Ing. Ján Lančok, Ph.D.

Transport elektrického náboje v heterostrukturách polovodičových oxidů s halogenidy mědi

Ing. Michal Novotný, Ph.D.

Nové termoelektrické, termovoltaické a fononelektrické systémy pro konverzi tepla na bázi polovodičů nitridů

Ing. Jan Rohlíček, Ph.D.

Posouvání hranic složitosti při řešení krystalových struktur pomocí kombinace XRPD a ssNMR

Valentyn Laguta, DrSc.

Řízení spinových qubitů v kvantových paraelektrikách pomocí elektrického pole

RNDr. Pavel Galář, Ph.D.

Intermitence ve fotoluminiscenci nanokrystalů: objasnění dynamiky nosičů náboje na dlouhé časové škále pomocí ultrarychlých procesů

Ing. Jakub Vícha, Ph.D.

Zvýšení vědeckého potenciálu observatoře gama záření SWGO Čerenkovskými teleskopy

RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D.

Fononová recyklace v polovodičových kvantových tečkách

Héctor Vázquez, Ph.D.

Návrh molekulárních obvodů ze simulací a strojového učení

 

Klíčová slova: