Zemřel prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

V pátek dne 19. 6. 2020 zemřel ve věku 74 let prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. Profesor Miroslav Jelínek spojil většinu svého profesního života s Fyzikálním ústavem AV ČR.

 

Image
Miroslav Jelínek
Popis

Miroslav Jelínek

Byl mezinárodně uznávaným specialistou v oblasti laserové depozice tenkých vrstev a jejich uplatnění v medicíně a dalších oborech. Soustředil se na charakterizaci a analýzu vlastností tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů, feroelektrických materiálů, dopovaných materiálů pro vlnovodové lasery, polymerních materiálů, magnetických vrstev, biokompatibilní keramiky, diamantu-podobných vrstev, tenkých vrstev kvazi-krystalických materiálů, perspektivních materiálů a dále na vytváření více-vrstvových struktur.

Díky svým expertním znalostem měl široké mezinárodní kontakty. Byl úspěšným řešitelem mnoha českých i mezinárodních grantů a vedl bilaterální spolupráce s odbornými institucemi ve Francii, Řecku, Německu, Polsku, Slovensku, Bulharsku a Itálii. 

Mnoho úsilí věnoval profesor Jelínek i pedagogické činnosti, výuce studentů
a odbornému vedení doktorandů. Své působení započal na Českém vysokém učení technickém, kde sám studoval a získal doktorský a profesorský titul. Posléze
učil studenty z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Od roku 2004 vedl Katedru přírodovědných oborů. Profesorovo jméno se objevilo ve více jak 2900 citacích
a dosáhl H-index hodnoty na úrovni 27.

Odchodem pana profesora Jelínka ztrácíme člověka, který zůstane v našich myslích a vzpomínkách nezapomenutelným vědcem, učitelem a kolegou. Čest jeho památce.

 

 

Klíčová slova: