Zemřel Jožka Holakovský

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Dne 28. září 2021 zemřel ve svých 82 letech náš bývalý dlouholetý kolega prom. fyz. Josef Holakovský, CSc. Po absolvování MFF UK jako teoretický fyzik nastoupil v roce 1968 do oddělení dielektrik a o deset let později obhájil kandidátskou disertační práci “Feroelektrický a antiferoelektrický fázový přechod typu uspořádání ve směsných krystalech”, podanou v roce 1973 (pět let trvalo schválení obhajoby komunistickou stranou na všech úrovních).

Josef Holakovský
Popis

Josef Holakovský

Zabýval se fenomenologií feroelektrických fázových přechodů v krystalech a v počátku kariéry se proslavil zejména prvním popisem a termodynamickou teorií nového typu tzv. spouštěného (triggered) feroelektrického fázového přechodu, kdy parametr přechodu o odlišné symetrii, který by vedl k neferoelektrickému strukturnímu fázovému přechodu, sekundárně spouští také feroelektrický přechod [1]. Zajímavý a přitom nejčastější je případ, že oba fázové přechody nastanou při stejné teplotě formou fázového přechodu prvního druhu. Tato práce se stala hojně citovaná hlavně v posledních letech, kdy se objevily hybridní feroelektrické fázové přechody spouštěné magnetickými přechody.

V pozdějších letech se společně s kolegy zabýval též fázovými přechody do nesouměřitelně modulovaných struktur a v kapalných krystalech, ale velmi nerad sám publikoval. Přitom byl ale vyhlášen jako nejvšestrannější a nejoriginálnější fyzik v celém oddělení, takže mnoho kolegů s ním diskutovalo, i když mu ne vždy zcela rozumělo.

V období rozvoje počítačové techniky si dokonce sám zkonstruoval jednoduchý počítač.Od roku 2002 pracoval na částečný úvazek, ale o důchod si zažádal až při dobrovolném ukončení pracovního poměru v roce 2007. I v dalších letech jsme se s ním však rádi vídali na vánočních večírcích.

Jak z výše uvedeného vyplývá, Jožka žil velmi skromně, celý život sám bez rodiny, ale byl velice oblíben mezi svými kolegy, a též v okruhu skupiny svých spolužáků z MFF, kteří si po studiích společně koupili chalupu, bývalou faru v malé vesničce v oblasti Českého krasu. Jeho hlavní mimopracovní zálibou byl bridž, který hrál soutěžně od sedmdesátých let, a kde byl též velmi oblíben. Bude nám po něm smutno.

Reference
[1] J. Holakovský, A New Type of the Ferroelectric Phase Transition, phys. stat. sol. (b) 56, 615 (1973)