Vyznamenání pracovníků Fyzikálního ústavu

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Dne 20. května 2013 se v Domě umění v Košicích uskutečnilo Slavnostní zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích při příležitosti 50. výročí založení fakulty.

Děkan PF UPJŠ doc. RNDr. Gabriel Semanišin, Ph.D. udělil v této souvislosti zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili PF UPJŠ osobnostem a institucím, které výraznou měrou přispěli k rozvoji fakulty.

petricek.jpg
Popis
Václav Petříček

Mezi vyznamenanými byli i vědečtí pracovníci Fyzikálního ústavu. RNDr. Václav Petříček, CSc. byl oceněn zlatou medailí za dlouhodobou vědecko-výzkumnou spolupráci a přínos k rozvoji doktorandského studia anorganické chemieRNDr. Michalu Duškovi byla udělena bronzová medaile za výrazný podíl na budování laboratoře strukturní analýzy Ústavu chemických věd PF UPJŠ v Košicích.

dusek.jpg
Popis
Michal Dušek

Podrobnosti.