Výzkum základních stavebních kamenů hmoty s využitím špičkových technologií (FORTE)

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Vědci zapojení do projektu FORTE se soustředí na klíčové otázky v oblasti fyziky elementárních částic a kosmologie. Jejich záměrem je prohloubit naše poznání o základních složkách hmoty ve vesmíru a interakčních silách. Pro dosažení tohoto cíle plánují vylepšit měření některých parametrů standardního modelu a hledat nové částice, což by mohlo vést k průlomu v jeho chápání.

Synergická spolupráce částicových a astročásticových experimentálních fyziků s teoretiky částicové fyziky a kosmologie je předpokladem úspěšného řešení projektu. Jednotlivé disciplíny se navzájem obohacují, příkladem může být výzkum částic v kosmologii, který zpřístupňuje škály dat, která jsou dosud nedostupná z urychlovačů.

Náš tým zkoumá to, co přesahuje standardní model částicové fyziky a kosmologie; co může být temná hmota.

Výzkum v oblasti fundamentální fyziky nejednou přinesl nové technologie a aplikace, o nichž se myslelo, že nejsou realizovatelné nebo si je ani nebylo možné představit. Zatímco naším cílem je zkoumat základní otázky pomocí specializovaných high-tech přístrojů, souběžně přispíváme k jejich rozvoji. Je možné, že se některé z těchto pokročilých technologií promění v aplikace, které v dlouhodobém horizontu najdou uplatnění i mimo fyziku," říká Constantinos Skordis, hlavní koordinátor projektu FORTE.

Vědci plánují konkrétní výstupy, jako jsou nové fluorescenční teleskopy, kosmologické simulace s využitím strojového učení, vývoj křemíkových detektorů pro CERN nebo analýzu dat z urychlovače LHC Run 3.

Vědecký tým tvoří odborníci z Fyzikálního ústavu AV ČR, Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Klíčová slova: