Výzkum a vývoj modulárních konstrukcí H.L.F.

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Projekt je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj
nových produktů společnosti žadatele H.L.F. spol. s r.o. prostřednictvím
aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem aktivit
projektu bude nová produktová řada modulárních konstrukčních prvků,
které se stanou základem variabilních a stavebnicových funkčních celků s
různým účelem praktického využití. Jedná se o modulární princip designu,
který rozděluje systém na menší části zvané prvky modulární konstrukce,
které lze nezávisle utřídit, upravit, vyměnit za jiné prvky a sestavit
tak vlastní konstrukční sestavu.