Výsledky výzkumu karboranů ve Fyzikálním ústavu oceněny na mezinárodní konferenci ICANS 26

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

 

 

Aliaksei Vetushka získal ocenění physica status solidi – Young Researcher Award na 26. mezinárodní konferenci o amorfních a nanokrystalických polovodičích (ICANS 26), která se konala od 13. do 18. září v Cáchách v Německu. Příspěvek s názvem “Řízení elektronických rozhraní pomocí dipólů samouspořádaných vrstev thiolů karboranů” je výsledkem spolupráce kolektivu autorů z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. v Řeži.

Přílohy