Výročí Nobelovy ceny i ERC grant.

Datum publikace
Kategorie aktualit

AV ČR, 10.12.2019.

Letošní pětapadesáté zasedání Akademického sněmu mělo zvláštní význam. Nejenže bylo jubilejní, ale také odkazovalo k mimořádnému vědeckému výročí a zveřejnilo udělení prestižního grantu ERC Luďkovi Brožovi z Etnologického ústavu AV ČR. Jedním z úspěšných týmů zde byl jmenován tým Lukáše Palatinuse z Fyzikálního ústavu se spolupracovníky z Vysoké školy chemicko-technologické a Zentivy. Publikoval v prestižním časopise Science nové možnosti využití rozptylu elektronů na nanokrystalických materiálech. Vylepšená metoda umožní snazší a spolehlivější určení tzv. absolutní konfigurace molekul organických sloučenin, tedy také molekul používaných jako léčiva, jejichž krystaly jsou příliš malé pro současné metody. Výsledky tak v konečném důsledku přispějí k levnějšímu a rychlejšímu vývoji nových léků.

Celý článek na webu Akademie věd ČR.