Vynikající posuzovatelé příspěvků do časopisů Americké fyzikální společnosti pracují ve Fyzikálním ústavu AV ČR

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Americká fyzikální společnost (APS) vyhlašuje každoročně jména vědeckých pracovníků, kteří významným způsobem přispěli při zpracování rukopisů zaslaných k publikaci do odborných časopisů této společnosti. K těmto časopisům patří zejména fyzikální komunitou vysoce ceněné časopisy Physical Review LettersPhysical Review. Kvalitní odborné posudky zajišťují nejenom vysoký odborný standard časopisů, ale často pomáhají i autorům zvýšit kvalitu a čtivost jejich příspěvků.

Každým rokem se tohoto uznání dostane asi 150 významným badatelům z aktuálně činných přibližně 60 000 posuzovatelů. Výběr těch nejlepších je proveden editory časopisů na základě kvality, počtu a včasnosti dodání odborných posudků. Mezi vyznamenanými byli v letošním roce i dva vedoucí vědečtí pracovníci Fyzikálního ústavu Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.RNDr. Jan Petzelt, DrSc. Vedení Fyzikálního ústavu si váží obětavé práce všech pracovníků, kteří svými odbornými posudky zvyšují odbornou úroveň fyzikálních časopisů. Jejich dlouhodobá aktivní činnost pro fyzikální komunitu významně přispívá k šíření dobrého jména našeho pracoviště.

Vynikající posuzovatelé (Outstanding Referees) byli Americkou fyzikální společností poprvé vyhlášeni v roce 2008, kdy toto ocenění získalo téměř 500 fyziků ze 40 zemí světa, v dalších letech je nově vybráno vždy asi 150 posuzovatelů, v roce 2014 konkrétně přibylo 143 nových jmen v tomto prestižním společenství. Symbolickou odměnou vybraných posuzovatelů je odznak a diplom, APS samozřejmě umožňuje vybraným vědcům zůstat v anonymitě, pokud si to přejí.

 

Od roku 2008 bylo oceněno jen sedm fyziků z České republiky, z toho pět z nich pracuje ve Fyzikálním ústavu AV ČR. V roce 2008 byl vybrán doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. a v roce 2009 prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., oba z Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2009 se této pocty dostalo rovněž prof. RNDr. Václavu Janišovi, DrSc., v roce 2013 RNDr. Zdeňku Jirákovi, CSc. a RNDr. Josefu Kudrnovskému, CSc. a konečně v roce 2014 tuto elitní skupinu rozšířili Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. a RNDr. Jan Petzelt, DrSc. Všech pět posledně jmenovaných fyziků je vědeckými pracovníky Fyzikálního ústavu AV ČR.