Vyjádření ke změnám výuky fyziky na základních školách

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo 1. února 2021 upravené Rámcové vzdělávací programy, kde došlo k výrazné redukci témat při výuce fyziky na základních školách. Ze vzdělávacího programu byly například vyškrtnuty Newtonovy zákony či výklad o přeměnách různých forem energie.

Představitelé Fyzikálního ústavu AV ČR se připojili k otevřenému dopisu ministru školství Robertu Plagovi, v němž se odborná veřejnost proti těmto podle nás nepromyšleným a neodůvodněným škrtům ve výuce ohrazuje. Plné znění otevřeného dopisu přikládáme.