Vítězslav Jarý z Fyzikálního ústavu AV ČR získal cenu Česká hlava

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D., který pracuje ve Fyzikálním Ústavu AV ČR jako postdoktorand, získal ocenění Česká hlava za doktorskou práci v oblasti technických věd – Cenu Skupiny ČEZ.

V posledních letech raketově roste počet aplikací, při kterých je nutné detekovat neviditelné pronikavé záření (gama záření, rentgenové záření) – např. v průmyslu (odhalování netěsností v látkách, hledání ropných ložisek), v lékařství (CT, PET detektory), v oblasti bezpečnosti (rámy na letištích) i vědě (LHC urychlovač v CERN). Zároveň roste poptávka po nových materiálech pro konstrukci zdrojů tzv. laditelného bílého světla. Ač to nemusí být na první pohled jasné, obě tyto velké skupiny aplikací mají mnoho společného.

viteslav_jary_1_12_2015_ceska_hlava_37.jpg
Popis
Vítězslav Jarý (foto S. Kyselová, Akademický bulletin)

V týmu pod vedením doc. Ing. Martina Nikla, CSc., Vítězslav Jarý pracoval na vývoji a optimalizaci právě takových materiálů. Některé materiály se vyrábí za účasti skupiny doc. Nikla přímo v ČR, jiné se získávají díky široké spolupráci s laboratořemi z celého světa (Japonsko, Čína, Francie, Itálie, USA,…). „Povedlo se nám najít zcela novou neprobádanou specifickou skupinu látek (ternární sulfidy dopované ionty vzácných zemin), které mohou sloužit pro oba výše zmíněné účely. Jako prvním na světě se nám povedlo tyto látky syntetizovat s danými vlastnostmi a provést velmi podrobný popis jejich fyzikálních vlastností,“ vysvětluje Vítězslav Jarý, který vystudoval jaderně-chemické inženýrství na ČVUT a již v průběhu studia začal pracovat na FZÚ AV ČR. Pro tuto skupinu látek již má FZÚ AV ČR udělené 4 národní patenty a bylo vydáno 15 článků v mezinárodních impaktovaných časopisech. „Považuji za důležité zmínit, že ocenění Česká hlava, kterého si hluboce vážím, bych nikdy nezískal bez spolupráce s mnoha lidmi nejen z FZÚ. Troufám si říci, že dnešní vědecká práce se v podstatě bez spolupráce mnoha subjektů neobejde. Proto patří můj obrovský dík všem, se kterými jsem kdy spolupracoval,“ říká Jarý.


Další odkazy:

Klíčová slova: