Veletrh vědy: přijďte se dozvědět o silách, které hýbou světem fyziky

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Fyzikální ústav vás zve k návštěvě jedinečné expozice na Veletrhu vědy (otevírací doba 10-18, vstup je na PVA EXPO Praha zdarma). Již tradičně patříme k jednomu z největších vystavovatelů v rámci Akademie a v takovéto síle nás na jiném veletrhu v roce 2022 již nezastihnete. Letos jsme si pro vás společně s centry ELI a HiLASE připravili desítky fantastických exponátů čekajících na zvídavé návštěvníky.  

Pro nejmenší návštěvníky připravujeme levitační překvapení, robotickou ZOO na světelný pohon a odpočinkový koutek. Pro starší děti je připravená krátká celostánková hra Jedi Academy, při které si nejen procvičí duševní a tělesnou mrštnost, ale i schopnost přemýšlet a pozorně naslouchat slovům zkušených masterů vědy. Dospělé návštěvníky rádi blíže seznámíme s krásou i užitkem vybraných oblastí výzkumu na FZU. 

Přijďte si k našemu stánku vyzkoušet bezpečnost svého domácího laseru, na vlastní oči spatřit kosmické záření s pomocí mlžné komory, švihnout laserovým bičem, poznat sílu fotovoltaiky a v neposlední řadě pohovořit s pracovníky z oboru laserů, optiky, částicové fyziky a fyziky materiálů. Nebude chybět ani každoroční oblíbené laserové bludiště. 

Stánky FZU na Veletrhu vědy

Více o hře Jedi Academy 

Akademie, anglicky Academy, je místem pro zušlechtění schopností mysli i těla. Slovo vzniklo z pradávné řečtiny a je příslibem prostoru pro pěstování a uchování vědění v určitém oboru.

Akademie věd České republiky zastřešuje mnoho oborů, které nám pomáhají vědecky poznávat svět kolem nás. Jednou z jejích největších částí je Fyzikální ústav, který se zabývá studiem přírodních jevů až k jejich nejhlubší podstatě.

Mezi stánky na vás čekají nejen názorné ukázky ze světa síly – elektřiny a magnetismu, ale i pokusy se světlem, lasery nebo i okem neviditelné vesmírné částice.

Pro hravé duše jsme si letos připravili bojovku Jedi Academy, kde jako každý mladý padawan musíte podstoupit výcvik, načerpat znalosti a zkušenosti z mnoha rozdílných oborů vědění. Nasbírejte si své midichloriany a navyšte sílu, kterou vládne vaše mysl. Poctivé učedníky na konci čeká sladká odměna.

A nezapomeňte se zastavit v naší odpočinkové zóně, kde si můžete vyzkoušet virtuální realitu, zahrát hry a doslova dobít baterie. K dispozici vám zde je i speciální Odpovědna, kde naši FZU Masters odpovědí na všechno, co jste kdy chtěli vědět o fyzice (ale báli jste se zeptat).

 

 

 

Klíčová slova: