Věda je o otázkách a Vydra je místo, kde se studenti nemusí bát je pokládat

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Pro středoškolské studenty proběhl na Fyzikálním ústavu na přelomu října a listopadu 2021 již šestý ročník kurzů Vydra (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice). Po loňské improvizaci vynucené protiepidemickými opatřeními se účastníci opět mohli sejít prezenčně, a začít tak znovu rozvíjet i pošramocené sociální vazby.

Účastníci sami prakticky zkouší řešení drobné badatelské úlohy v celém rozsahu činností – od rozboru úlohy, přípravy experimentu, přes samotné měření, následné zpracování dat, diskusi a interpretaci výsledků, až po finální prezentaci výsledků. V tomto ročníku jsme se zaměřili na obecné přístupy používané k řešení badatelských úloh; za základ jsme vzali výběr z úloh letošního ročníku Turnaje mladých fyziků.

Klíčové byly diskuse v malých skupinkách pod vedením odborných lektorů – takto se podařilo studentům v neuvěřitelně krátkém čase dospět k solidnímu řešení velice obtížných zadaných úloh a současně měli účastníci velký prostor k prezentaci vlastních výsledků a kritického rozboru řešení ostatních.

„Věda je o otázkách a Vydra je místo, kde se otázek nemusíte bát. Je to jedinečná příležitost zažít celý vědecký proces na vlastní kůži, od prvních pozorování po prezentaci, zhodnotil přínos kurzu jeho účastník Zdeněk Hartman.

Kurzy již tradičně zahrnovaly exkurze v laboratořích Fyzikálního ústavu a na dalších pracovištích AV ČR, přednášky rozšiřující matematický aparát a třeba i ohlédnutí za letošní Nobelovou cenou. Kromě odborných témat se kurzy dlouhodobě snaží přibližovat také svět měkkých dovedností, se kterým se řada z účastníků setkává na dráze svého vzdělávání vůbec poprvé. Veškeré nabyté zkušenosti mohou účastníci zužitkovat nejen při řešení úloh Turnaje mladých fyziků, ale i při jakýchkoliv dalších badatelských aktivitách jako je SOČ nebo studentské stáže na akademických pracovištích, i mimo obor fyziky.

 

Klíčová slova: