Věda fotogenická: nejlepší snímek pořízen ve Fyzikálním ústavu

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

První místo v soutěži Věda fotogenická podle hlasování odborné poroty v hlavní kategorii Věda fotogenická získal snímek dr. Filipa Domince z Fyzikálního ústavu AV ČR Skvrnka na polovodičovém vzorku. Struktura, jež vznikla, když se z aparatury uvolnilo smítko organického materiálu a dopadlo na vzorek během epitaxního růstu tenkých vrstev průhledných polovodičů na bázi nitridů, překvapivě připomíná ulice středověkého města.

Věda fotogenická je každoroční soutěž, které se mohou svými snímky zúčastnit všichni zaměstnanci Akademie věd ČR. Přihlášené snímky soutěží ve dvou kategoriích. V první (Věda fotogenická – hlavní kategorie) se o přízeň poroty ucházejí fotografie s vědeckou tématikou – tj. snímky objektů vědeckého zkoumání, přístrojů používaných k výzkumu, fotografie části živé a neživé přírody, jevů či činností souvisejících s prací zaměstnanců pracovišť AV ČR. Vítězný snímek Filipa Domince byl vybrán odbornou porotou z více než dvou set snímků od 89 soutěžících z 27 pracovišť Akademie věd. V druhé kategorii (Vědci ve fotografii) jsou snímky zaměřené na život vědeckého kolektivu na pracovištích AV ČR, které veřejnosti přiblíží lidskou stránku vědeckého povolání. Nejlepší snímek vybírá on-line rovněž veřejnost na webových stránkách soutěže www.vedafotogenicka.cz, kde také najdete všechny snímky letošního ročníku.

dominec-foto.jpg
Popis
Vítězná fotografie soutěže Věda fotogenická 2017. Autor Filip Dominec.

Právě vítězná fotografie soutěže od Filipa Domince zachycuje zhruba milimetrovou kruhovou oblast, kde na nitrid galitý dopadla zřejmě organická nečistota a vzniklé sloučeniny za teploty přes 1000 °C zkrystalizovaly do linií tvořených barevnými ploškami. Barva plošky je dána její tloušťkou, tak jako např. u benzinových skvrn na vodě.

fotogen1.png
Popis
Další snímky defektů ze skupiny organokovové epitaxe.

Ing. Filip Dominec, Ph.D., je členem skupiny organokovové epitaxe v Oddělení polovodičů Fyzikálního ústavu AV ČR, která se zaměřuje na výrobu rychlých a účinných scintilátorů – stínítek pro detekci ionizujícího záření, lékařské zobrazování a elektronovou mikroskopii. Součástí vývoje je diagnostika případných poruch na krystalech průhledného polovodiče, která zahrnuje i jejich snímkování optickým mikroskopem.

Klíčová slova: