Úspěšná účast na mezinárodní konferenci vědeckého dorostu

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

RNDr. Jan Čermák, PhD. získal ocenění za nejlepší prezentaci na 3. Mezinárodním fóru o multidisciplinárním vzdělávání a výzkumu pro energii (3rd International Forum on Multidisciplinary Education and Research for Energy Science), které se konalo ve dnech 9.–14. 12. 2010, v Ishigaki-Jima, Japonsko.

Ocenění „best presentation award“ bylo uděleno za práci „Scanning Probe Microscopy on Organic Heterostructures for Photovoltaics“, ve které využil mikroskopii atomárních sil pro měření struktury a elektronických vlastností vrstev fulerenu a vodivého polymeru. Takové vrstvy jsou celosvětově intenzivně zkoumány pro využití ve velmi levných slunečních článcích. Jan Čermák se věnuje právě studiu mechanismů, které účinnost článků omezují. V září 2010 obhájil na Matematicko-fyzikální fakultě UK doktorskou disertační práci, kterou vypracoval ve FZÚ pod vedením RNDr. Antonína Fejfara, CSc. (FZÚ).

studenti_oceneni_v_slunecni_energii.png
Popis
Studenti ocenění cenou za nejlepší příspěvek v oboru využití sluneční energie (Jan Čermák je první zprava).
Klíčová slova: