Úspěchy FZU na mezinárodní konferenci NANOCON

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Vědci z Fyzikálního ústavu zazářili na letošním 15. ročníku mezinárodní konference NANOCON, který probíhal ve dnech 18.–20. října 2023 v Brně. Konference se zaměřila na nanomateriály a nanotechnologie pro udržitelnou energii a životní prostředí a přilákala 260 účastníků z 28 různých zemí.

V rámci tradiční soutěže o nejlepší poster byli výzkumníci z FZU oceněni hned dvakrát. Z prezentovaných 135 posterů porota vybrala jako nejlepší prezentaci doktora Matěje Hývla a inženýr Michal Kočí získal třetí místo za svůj poster věnovaný senzorům na bázi diamantových heterostruktur.
Popis
V rámci tradiční soutěže o nejlepší poster byli výzkumníci z FZU oceněni hned dvakrát. Z prezentovaných 135 posterů porota vybrala jako nejlepší prezentaci doktora Matěje Hývla a inženýr Michal Kočí získal třetí místo za svůj poster věnovaný senzorům na bázi diamantových heterostruktur. | foto: NANOCON

Nanotechnologický výzkum se v současné době stále více zaměřuje na konkrétní aplikace a řešení aktuálních problémů, jako jsou udržitelnost a zdravotní péče. Tento trend potvrdila většina ze 77 pronesených přednášek včetně obou plenárních. Ty byly věnované nanokatalýze pro cirkulární chemii (profesor Jagadeesh Rajenahally) a využití nanotechnologií při léčbě diabetu (doktor Rabah Boukherroub).

Druhý den zahájil zasedání sekce Pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů doktor Martin Ledinský vyžádanou přednáškou s názvem Thin Films for Photovoltaics under Zoom. „Prezentoval jsem o nových možnostech využití tenkých filmů pro fotovoltaiku a ukázal, že je zásadní zkoumat tyto materiály v nano rozměrech,“ shrnul téma své přednášky Ledinský. Solární energii se v sekci věnoval i příspěvek profesorky Kamily Kočí zaměřený na efektivní redukci CO2 na obnovitelné palivo.

V rámci tradiční soutěže o nejlepší poster byli výzkumníci z FZU oceněni hned dvakrát. Z prezentovaných 135 posterů porota vybrala jako nejlepší prezentaci doktora Matěje Hývla, zaměřenou na charakterizaci elektrických vlastností nanostrukturovaných solárních článků a aplikaci inovativních technik. Poster prezentoval jeho výzkum zaměřený na analýzu artefaktů vznikajících při měření elektrických vlastností materiálů a toho, jak tyto artefakty odstranit (Contact Force in Current-Detecting Atomic Force Microscopy – Moving Towards C-AFM Tomography in Photovoltaic Research). Inženýr Michal Kočí získal třetí místo za svůj poster věnovaný senzorům na bázi diamantových heterostruktur, které jsou určeny pro sledování kvality ovzduší (Gas sensors based on diamond heterostructures for air quality monitoring).

Konference NANOCON 2023 je první konference v České republice zaměřená pouze na nanomateriály a jejich výzkum, aplikace a potenciální vliv na životní prostředí a zdraví lidí. Z České republiky se jí letos zúčastnili odborníci ze 14 českých vysokých škol, deseti výzkumných ústavů AV ČR, třetinu všech účastníků tvořili studenti doktorských programů. Mezinárodní konferenci pořádá společnost TANGER spolu s Českou společností pro nové materiály a technologie. V roce 2017 vystoupil s přednáškou Crystal Structure Analysis from Single Nanocrystals v plenární sekci Lukáš Palatinus.

 

Klíčová slova: