Úspěch mladých fyziků Fyzikálního ústavu v soutěži o Cenu Milana Odehnala

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Cenu Milana Odehnala vypisuje v dvouletých intervalech Česká fyzikální společnost, vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF). Mohou se jí zúčastnit autoři a autorky vědeckých prací z oboru fyziky z kteréhokoliv pracoviště (tedy i zahraničního), kteří v den uzávěrky nepřekročili věk třiceti let. Výsledky za rok 2012 byly oznámeny na slavnostním setkání FO PP JČMF v Praze dne 30. května 2012.

Vítězem soutěže se stal RNDr. Lukáš OndičOddělení tenkých vrstev a nanostruktur FZÚ za soubor prací věnovaných studiu optických vlastností fotonických krystalů na nanodiamantových vrstvách. Mgr. Volodymyr SkorometsOddělení dielektrik FZÚ získal jednu z tří třetích cen za výzkum incipientních feroelektrických materiálů. Čestné uznání poroty obdržela RNDr. Barbara BittováOddělení funkčních materiálů FZÚ za výsledky studia magnetických nanočástic. Všichni jmenovaní jsou doktorandy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

l_ondic1.jpg
Popis
Lukáš Ondič
Klíčová slova: