Tým z Fyzikálního ústavu získal cenu Technologické agentury ČR

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Projektu TA01011165 „Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace“, na jehož řešení se podílel vědecký tým Fyzikálního ústavu pod vedením doc. I. Kratochvílové, byla udělena cena TAČR 2015.

Ne všichni pacienti jsou zaléčeni včas a mnozí mají celoživotní zdravotní následky. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Univerzita Palackého Olomouc, Ústav Organické Chemie a Biochemie AV ČR a Fyzikální ústav AV ČR, ve spolupráci se společností Bioveta z Ivanovic na Hané vytvořili v rámci projektu TAČR TA01011165 rekombinantní chimerickou multiepitopovou vakcínu proti Lymeské borelioze, která bude určena jak lidským, tak i zvířecím pacientům. Unikátnost vakcíny je dána tím, že působí na širokou škálu borelií, které jsou hlavními původci onemocnění.

ik3.png
Popis
Obr 1: Proteoliposom zobrazen pomocí transmisní elekronové mikroskopie. Molekuly antigenu rOspC jsou označeny bílou šipkou. Identita antigenu je také potvrzena imunoafinitním značením koloidními částicemi zlata (černá šipka).

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR pod vedením doc. Ing. Ireny Kratochvílové, Ph.D. vypracovali model interakcí jednotlivých částí vakcinačního konstruktu, na jehož základě byl pak celý systém navržen a vytvořen, a dále analyzovali vliv vybraných parametrů na jednotlivé části komplexu. Vzájemná spolupráce akademické a firemní sféry umožnila využít nejmodernější techniku pro přípravu antigenů, syntézu adjuvans, přípravu biokompatibilních nanoliposomálních nosičů, konstrukci vakcín a jejich testování.

 

ik2.png
Popis
Pro konstrukci vakcíny byly navrženy dva proteiny odvozené od antigenů Borrelia burgdorferi - OspC a OspA

V preklinických experimentech byla prokázána značná schopnost vakcíny navodit protilátkovou odpověď. Biotechnologická a farmaceutická firma Bioveta navíc již zahájila práce na vybudování nového moderního provozu na výrobu rekombinantních vakcín. Kromě zdravotnického aspektu nová vakcína slibuje i značný ekonomický přínos. Pro vakcínu proti borelióze existuje velký globální trh, je proto pravděpodobné, že případný úspěch této vakcíny zvýší prestiž české vědy.

Klíčová slova: