Tři desítky studentů si vyzkoušely práci astrofyziků

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Tajemství kosmického záření a způsoby jeho měření v argentinské Observatoři Pierra Augera přibližovali v pátek 8. března téměř třicítce středoškolských studentů vědci z Fyzikálního ústavu.

Oblíbenou mezinárodní akci Masterclasses Hands on Particle Physics tradičně pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického spolu s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a od loňského roku se na ní podílí také Fyzikální ústav AV ČR.

„Je to podruhé a jsme moc rádi, že nás kolegové z jaderné fakulty opět přizvali, ať spolu s nimi uspořádáme AUGER Masterclasses. Letošní studenti byli opravdu skvělí a přijeli z 15 středních škol z celé republiky od Českého Těšína až po Tachov. Věříme, že mezi nimi brzy najdeme nové spolupracovníky, “ hodnotí význam akce RNDr. Petr Trávníček, Ph.D., který ji za FZU zaštiťuje.

Organizátoři si připravili pro účastníky bohatý program, který zahrnoval nejen teoretické přednášky, ale i praktické cvičení s odborníky. Dopolední blok přednášek zahájil nestor astrofyziky RNDr. Jiří Grygar, CSc., který vzpomínal na to, jak navazoval spolupráci s observatoří Pierra Augera a jak jeho doktorand, současný ředitel FZU, Michael Prouza vytvořil teleskop FRAM, díky kterému je možné velmi přesně detekovat množství aerosolů v atmosféře, což je klíčová informace nutná ke správné rekonstrukci detekovaných spršek kosmického záření.

Zkoumání tajemství vesmíru

Mgr. Jan Ebr, Ph.D., se zaměřil v přednášce Částicová a astročásticová fyzika na interakci částic při extrémně vysokých energiích ve sprškách kosmického záření a studentům vysvětloval rozpory mezi pozorovaným chováním částic a předpověďmi současných modelů. RNDr. Martina Boháčová, Ph.D., seznámila studenty s unikátní prací prováděnou v observatoři Pierra Augera včetně zajímavých praktických aspektů, jako je údržba fluorescenčního detektoru observatoře. Experimentální část programu, která spočívala v pátrání po směru příletu nejzajímavějších spršek kosmického záření, zajistila Mgr. Margita Kubátová.

Po každé z přednášek řečnící vyhodnotili položené studentské dotazy a nejlepší odměnili speciálními cenami – mezi nejzajímavější otázky patřily ty, které směřovaly na detekci neutrin, neutrinové oscilace a zdroje extrémně energetických vesmírných částic.

Závěrečná mezinárodní videokonference

Závěrečná část akce propojila účastníky v rámci mezinárodní videokonference s portugalskými studenty z Braga. Videokonferenci moderovali vědci z observatoře a jeden z nich byl připojen přímo z řídicího centra z Malargüe. Z české strany ji vedla doktorandka jaderné fakulty a FZU Ing. Alena Bakalová, která byla i hlavní organizátorkou celého dne.  Studenti měli možnost diskutovat o nových zkušenostech a sdílet poznatky, které během celé akce načerpali.

Děkujeme všem zúčastněným studentům i organizátorům z FJFI ČVUT a FZU AVČR za jejich neúnavnou práci a zápal, který vnesli do celé akce. Těšíme se na další ročník, který nám přinese nové možnosti vzdělávání a objevování.