Tři čestné medaile za zásluhy o AV ČR

Datum publikace
Kategorie aktualit

Prof. Jiří Niederle převzal dne 2. září 2009 Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky. Zasloužil se o realizaci spolupráce českých akademických a vysokoškolských pracovišť s Evropskou laboratoří fyziky částic CERN v Ženevě. Ve stejný den obdržel Karel Melichar Čestnou medaili Za zásluhy o Aka­de­mii věd České republiky. Získal ji za rozvoj infrastruktury epitaxních technologií ve FZÚ a jiných pracovištích.

Čestnou medaili za zásluhy dostal in memoriam také Miroslav Hudeček z Fyzikálního ústavu za konstrukce experimentálních zařízení pro výzkum výkonových laserů, pro částicovou fyziku a pro detekci rentgenového záření.

Klíčová slova: