Trávil roky u mikroskopu atomárních sil, nyní Matěj Hývl převzal Cenu Siemens

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Nejlepší studenti, mladí vědci a pedagogové v oblasti technických a přírodních věd převzali ve čtvrtek 24. března Cenu Wernera von Siemense za rok 2022. Tu uděluje český Siemens za vynikající výzkum v kategoriích, jako je základní výzkum, nejlepší diplomová práce, nejlepší doktorská práce a nejlepší pedagogický pracovník již 25 let. Mezi oceněnými byl i Matěj Hývl a jeho školitel Antonín Fejfar.

Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze Ing. Matěj Hývl, Ph.D., získal druhé místo v kategorii nejlepší disertace za práci Aplikace mikroskopických metod pro charakterizaci křemíkových nanostruktur. „Ocenění v soutěži Wernera von Siemense je pro mne jakýmsi lakmusovým papírkem, že výsledky mojí práce jsou zajímavé, srozumitelné a atraktivní i pro širší vědeckou obec. Současně jde o osobní motivaci s tématem pokračovat a rozvíjet ho v rámci skupiny i na mezinárodním poli,“ uvedl nadějný vědec.

Oceněná disertační práce je shrnutím několikaleté systematické charakterizace křemíkových solárních článků pomocí mikroskopie atomárních sil. Ojedinělý způsob studia transportu nosičů náboje v solárních článcích umožňuje získávat neobvyklý vhled do funkce jednotlivých prvků tvořících konkrétní typy solárních článků.

Mikroskopie fotovoltaických nanostruktur pomáhá vývoji vysoce účinných článků, a tak téma disertace je i součástí evropského projektu Pilatus, který za FZÚ vede Martin Ledinský. Projekt bude do roku 2025 demonstrovat tři digitalizované pilotní linky pro výrobu křemíkových krystalů, solárních článků a modulů v Evropě.

„Cílem našeho pětadvacetiletého úsilí je ukázat kvality českého technického a přírodovědného vysokého školství a ocenit nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce,“ prohlásil na slavnostním udílení cen generální ředitel českého Siemensu Eduard Palíšek. Odborné poroty to neměly snadné, protože 19 oceněných vybíraly z 493 podaných přihlášek. O první příčku v počtu ocenění se dělí České vysoké učení technické v Praze a Univerzita Karlova, které získaly po čtyřech oceněních. Z Akademie věd ČR stejně jako z Univerzity Palackého v Olomouci převzali cenu vždy dva ocenění.

 

O soutěži Cena Wernera von Siemense

Cenu Wernera von Siemense pořádá již 25 let český Siemens v partnerství s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 58 odborníků a zástupců akademické obce a neziskových organizací. Záštitu nad udílením cen 25. ročníku poskytli předseda vlády Petr Fiala, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a ministryně pro vědu výzkum a inovace.

 

Klíčová slova: