Transmisní optické prvky pro zabezpečení bankovek a dokladů s využitím selektivní depozice tenkovrstvé struktury

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Předmětem předkládaného projektu je vyvinout zcela nové optické bezpečnostní prvky, které bude možné použít na moderní bankovky a plastové doklady s průhlednými oblastmi. Inovativnost řešení tkví v kombinaci zápisu specifických mikro- a nanostrukturovaných elementů a selektivního napařování a reaktivního naprašování tenkých vrstev, multivrstev kovů a oxidů kovů, které vykazují definovanou nehomogenitu.

Transmisní optické prvky pro zabezpečení bankovek a dokladů s využitím selektivní depozice tenkovrstvé struktury
Popis

Transmisní optické prvky pro zabezpečení bankovek a dokladů s využitím selektivní depozice tenkovrstvé struktury

Transmisní optické prvky pro zabezpečení bankovek a dokladů s využitím selektivní depozice tenkovrstvé struktury

Transmisní optické prvky pro zabezpečení bankovek a dokladů s využitím selektivní depozice tenkovrstvé struktury

Transmisní optické prvky pro zabezpečení bankovek a dokladů s využitím selektivní depozice tenkovrstvé struktury