Transfer znalostí musí být součástí výzkumné praxe, apelují odborníci

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

V úterý 11. června 2019 proběhlo v prostorách AV ČR první celoakademické setkání pracovníků transferu znalostí a technologií. Mezi přednášejícími vystoupila desítka vědců a pracovníků, kteří se transferem zabývají.

Věda a výzkum, 14. 6. 2019.

V úterý 11. června 2019 proběhlo v prostorách AV ČR první celoakademické setkání pracovníků transferu znalostí a technologií. Celodenní konference, pořádaná pod záštitou členů Akademické rady Hany Sychrové a Josefa Lazara, zdůraznila nezbytnost transferu znalostí při zavádění vědeckých poznatků do praxe a představila inspirativní příklady ze zahraničí. Mezi přednášejícími vystoupila desítka vědců a pracovníků, kteří se transferem zabývají. Někteří, například Michal Košelja z Fyzikálního ústavu AV ČR, se pokusili podchytit kořeny toho, proč byl transfer znalostí a technologií zejména v 90. letech minulého století poněkud utlumen.

Celý článek na webu Věda a výzkum.

Klíčová slova: