Tomáš Jungwirth přináší již druhý ERC Advanced grant do FZU

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex
Tomáš Jungwirth (1).jpeg
Popis
Vedoucí Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Tomáš Jungwirth

Získat grant Evropské výzkumné rady se daří přibližně jednomu procentu vědců v Evropě, avšak profesor Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR obstál ve velké konkurenci již podruhé. S projektem Altermagnetismus a spintronika bez magnetizace a relativity se mu po dvanácti letech podařilo opět uspět v kategorii ERC Advanced grant a získat nejvyšší možnou podporu ve výši 2,5 milionu eur. Úspěšnost podaných žádostí u tohoto typu grantů byla přitom v roce 2022 pouhých 13,2 %.

ERC Advanced granty jsou určeny na podporu vynikajících etablovaných vedoucích výzkumníků, kterým se v posledních deseti letech podařil průlomový objev. Tím je v případě Jungwirtha a jeho kolegů z Fyzikálního ústavu identifikace třetí základní magnetické třídy, která se nazývá altermagnetická a doplňuje tradiční feromagnetické a antiferomagnetické třídy.

„Kromě uznání našemu týmu za vědecký přínos objevu altermagnetismu může mít ERC grant řadu praktických pozitivních účinků na náš budoucí výzkum,“ uvedl vedoucí Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Tomáš Jungwirth k udělení grantu.

ERC otevírá další možnosti financování týmu

Jeho tým může těžit nejen z financování poskytovaného přímo ERC, ale některé klíčové národní a mezinárodní nástroje podpory vědy a výzkumu zahrnují udělené granty ERC mezi důležitá hodnotící kritéria. „Díky již třetímu ERC grantu udělenému našemu týmu jsme v silné pozici, kdy se můžeme ucházet o tyto klíčové zdroje financování, které nám spolu s tímto nejnovějším ERC grantem umožní koordinovat široké mezinárodní výzkumné aktivity v rodícím se oboru altermagnetismu,” vysvětluje Jungwirth. V loňském roce skončil v jeho skupině ERC projekt kolegy Jörga Wunderlicha, který se zaměřil na propojení doposud nezávislých oborů organických polovodičů a spintroniky v anorganických materiálech.

V novém ERC projektu se profesor Jungwirth zaměří na altermagnety, které mohou kombinovat přednosti feromagnetů a antiferomagnetů, jež byly dosud považovány za principiálně nekompatibilní. Zároveň disponují přednostmi, které nemají v žádné ze dvou tradičních magnetických tříd obdoby.

Úspěšný vědec se svojí skupinou věří, že se jim podaří otevřít nové směry výzkumu a vývoje ve spinové fyzice, nanoelektronice a optoelektronice. Jejich cílem je prozkoumat využitelnost altermagnetů pro technologie ultrarychlých digitálních pamětí a neuromorfních logicko-paměťových součástek.

Zatímco v roce 2021 vědci z České republiky ve snaze získat v kategorii Advanced grant neuspěli, letos míří do České republiky rovnou čtyři granty. Dva z nich pro sourozence Jungwirthovy, na které se přestaly po ukončení působení Tomáše Jungwirtha ve vědecké radě Evropské výzkumné rady vztahovat nekompromisní pravidla o konfliktu zájmů. Udělení ERC grantu Tomášovi a Pavlu Jungwirthovým mimo jiné také potvrzuje, že dřívější podpora jejich práce Akademickou prémií se dostala do správných rukou.  

Získání druhého ERC grantu v kategorii Advanced je mimořádné, neboť ERC nepodporuje převažující pokračování stávající práce, ale vyžaduje principiálně nové myšlenky pro každý udělený grant.

Zdeněk Strakoš

Profesor Tomáš Jungwirth dlouhodobě pomáhá ve spolupráci s profesorem Zdeňkem Strakošem z Univerzity Karlovy podporovat žadatele o výzvy ERC. Od ledna 2021 působí v expertní skupině na podporu žadatelů ve výzvách Evropské rady pro výzkum, která ve spolupráci s Technologickým centrem Praha působí na národní úrovni. „

Získání druhého ERC grantu v kategorii Advanced je mimořádné, neboť ERC nepodporuje převažující pokračování stávající práce, ale vyžaduje principiálně nové myšlenky pro každý udělený grant. Tomáš a Pavel Jungwirthovi dávají jak svými výsledky, tak podporou při vytváření zdravého vědeckého prostředí v ČR příklad všem nám ostatním,“ vyzdvihl výjímečnost sourozenců profesor Zdeněk Strakoš.

ERC granty ve FZU

V roce 2011 uspěl s žádostí o ERC Advanced grant Tomáš Jungwirth a o dva roky později získal ERC Consolidator grant člen jeho týmu, německý vědec Jörg Wunderlich. ERC Consolidator grant získal v rámci FZU v roce 2014 s tématem magnetismu Jan Kuneš, ale po dvou letech využil přenositelnosti podpory a přešel se svým grantem na Technickou univerzitu do Vídně. V roce 2017 naopak přišel s ERC Consolidator grantem do ústavu kyperský fyzik Constantinos Skordis, který se věnuje astrofyzice. V současné době ve FZU působí nizozemský vědec Timotheus Verhagen, který získal ERC Starting grant během svého předchozího působení na MFF UK. V roce 2023 se podařilo Tomáši Jungwirthovi opětovně uspět v soutěži o ERC Advanced grant.