Teraferoika pro ultravysokou kapacitu, rychlost a energetickou úspornost informačních technologií (TERAFIT)

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Výzkum projektu TERAFIT se zaměří na vývoj aplikací, které mají esenciální význam pro internet věcí a ekonomiku velkých dat. Cílem je dosažení průlomu směrem k nové generaci informačních technologií – tři výzkumné záměry projektu se zaměřují na vzájemně propojené průlomy, které povedou k zásadním úsporám na energetické, prostorové i časové škále.

Vědci podílející se na projektu TERAFIT nedávno zavedli antiferomagnety a altermagnety do celosvětového výzkumu a vývoje základů IT a tento tým má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti feroelektrik a multiferoik, pokročilých charakterizačních metod a THz technologií.

„V nedávné minulosti naše objevy nastartovaly nové směry světového výzkumu v oblasti nových fyzikálních a materiálových principů vysoce škálovatelných a energeticky úsporných IT součástek. S tímto projektem máme nyní šanci udržet si vedoucí roli i v následujících letech a koordinovat řadu mezinárodních aktivit v této rychle se rozvíjející oblasti výzkumu a vývoje IT,“ říká Tomáš Jungwirth, koordinátor projektu TERAFIT.

Originální přístup vědců je založen na teraferoických informačních technologiích, které opouští oblast konvenčních křemíkových-MOS a feromagnetických IT a dostávají se za současný stav vědeckého poznání v mnoha výzkumných disciplínách – od kvantové fyziky fází hmoty, chemie materiálů a uměle připravených a samouspořádaných nanostruktur přes nanoelektroniku a spintroniku až po magnoniku, THz fotoniku a ultrarychlou laserovou optiku.

Řešitelé projektu jsou ze tří předních českých výzkumných institucí – Fyzikálního ústavu AV ČR, Univerzity Karlovy a Vysokého učení technického v Brně.

Klíčová slova: