Středoškolští studenti si vyzkoušeli, jaké to je být vědcem

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

V letošním ročníku kurzu Vydra si organizátoři připravili pro studenty úlohy s otevřeným řešením a zaměřili se tak na obecné přístupy používané k řešení badatelských úloh. Závěrečné setkání proběhlo 1. listopadu v prostorách Fyzikálního ústavu, kdy si studenti vyzkoušeli prezentaci výsledků včetně modelové vědecké diskuse.

Zadání ve Vydře jsou volena tak, aby bylo možné experimentovat v domácích podmínkách a účastníkům by měly postačovat běžné nástroje jako pravítko a stopky. Díky zapojení velkého množství účastníků se využily výsledky jejich domácí práce a zmapoval se vliv velkého počtu parametrů při řešení úloh. Inspirací pro zadání byl letošní ročník Turnaje mladých fyziků (9 – Kmitající šroub, 12 – Rýžový zvonec, 17 – Únikový pruh https://tmf.fzu.cz/tasks.php). 

V kurzech se studenti seznámili s tím, jak lze obecně data analyzovat, zpracovávat, zobrazovat a prezentovat výsledky. Nabyté zkušenosti účastníci Vydry zužitkují při jakýchkoliv dalších badatelských aktivitách jako je Středoškolská odborná činnost, při řešení úloh Turnaje mladých fyziků a nebo při studentských stážích na akademických pracovištích. Obráceně se studenti seznámili i s výsledky dvou studentských stáží Otevřené vědy.

Kurzy VYDRA (Výlety do reálné vědecké práce ve fyzice) podporují zájem mladých lidí o vědu. Konkrétním cílem projektu je seznámit studenty se základními principy reálné vědecké práce se zaměřením na to, aby si studenti sami mohli prakticky vyzkoušet řešit drobnou badatelskou úlohu v celém rozsahu činností, tj. od přípravy experimentu, přes samotné měření, následné zpracování dat, diskusi a interpretaci výsledků, až po finální prezentaci výsledků. V kurzech jsme také již tradičně navštívili řadu laboratoří Fyzikálního ústavu AV ČR a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

 

Klíčová slova: