Středoškolský tým uspěl na mezinárodním Turnaji mladých fyziků – získal stříbro

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Tým středoškoláků z České republiky ve složení Martin Švanda (kapitán), Maksymilian Iurchenko, Vojtěch Kysilka, Patrik Štencl a Johana Vaníčková, dosáhl na nedávném Mezinárodním turnaji mladých fyziků v pakistánském Murree v konkurenci družstev z celého světa vynikajícího druhého místa a navázal tak na naše předchozí úspěchy v této náročné fyzikální soutěži.

Reprezentační tým byl zaštiťován spolkem Talnet, který se dlouhodobě věnuje podpoře nadaných studentů středních a základních škol. Na práci s týmem se významně podíleli Hynek Němec, Dalibor Repček a Martin Kempa, pracovníci Fyzikálního ústavu AV ČR.

Tento významný úspěch na mezinárodní úrovni ukazuje, že česká fyzikální komunita má co nabídnout světu. Klíčovou roli zde sehrávají také zmínění pracovníci Fyzikálního ústavu, kteří se podíleli na přípravě a vedení týmu. Jejich odborná podpora a znalosti přispěly k úspěšnému vystoupení českého týmu.

Organizátoři Turnaje mladých fyziků se již teď připravují na další ročník a plánují změny pravidel, které umožní zapojení i menších týmů. Cílem je otevřít soutěž talentovaným studentům z menších škol a motivovat další mladé budoucí fyziky k účasti. Kromě samotné soutěže jsou také plánovány doprovodné aktivity, jako úvodní soustředění, kurzy VYDRA, závěrečné sympozium a konzultace s odborníky, které pomohou novým účastníkům.

Turnaj mladých fyziků představuje významnou příležitost pro soutěžící prohloubit své znalosti a dovednosti. Republikové kolo soutěže bylo letos organizováno s přispěním Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.  Soutěžící musí vyřešit 17 velmi obecně zadaných úloh, což vyžaduje nejen řešení problémů, ale také hledání informací v literatuře, konstruování měřících zařízení, analýzu dat, interpretaci výsledků a testování hypotéz. Vlastní soutěž spočívá v modelové vědecké diskusi o dosažených řešeních, kdy týmy prezentují svá řešení a hodnotí řešení soupeřů. Porota, složená z odborníků, poté hodnotí vystoupení v každé z rolí. Turnaj tak nejen testuje schopnost řešit fyzikální problémy, ale zároveň rozvíjí kritické myšlení a prezentaci výsledků - dovednosti klíčové pro znalostní ekonomiku 21. století.

 

Klíčová slova: