Spintronika ve středu pozornosti

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Spintronika dnes hraje klíčovou roli v oblasti magnetických pamětí a senzorů. V blízké budoucnosti se očekává, že umožní mimo jiné výrobu vysokokapacitních magnetických operačních pamětí a novou architekturu integrující paměťové a logické prvky, která povede k rychlým a energeticky úsporným počítačům. Aplikace v mikroelektronice představují důležitou motivaci pro obor spintroniky. Neméně důležitá je i role, kterou hraje spintronika v oblasti základního fyzikálního výzkumu.

Spin je čistě kvantově-mechanická vlastnost elektronu a jeho interakce s nábojem elektronu a s prostředím atomů v krystalu pevné látky davají jedinečnou příležitost hlouběji porozumět kvantové podstatě hmoty. Speciání vydání časopisu Nature Materials z května 2012 představuje v obšírné formě některé z prominentních oblastí dnešního výzkumu spintroniky. Čtrnáct vědců z Evropy, Spojených států a Japonska, mezi nimiž jsou i pracovníci Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR Tomáš Jungwirth, Kamil Olejník, Jorg WunderlichJairo Sinova, spojilo své síly v přípravě přehledových článků pro toto speciální vydání.

Detailní informace podá Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR.