Slavnostní předání cen Akademie věd Antonínu Šimůnkovi, Jiřímu Vackářovi a Emilu Pollertovi

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Dne 22. září 2011 předal předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš v pražské vile Lanna vynikajícím českým badatelům prestižní Ceny Akademie věd ČR.

Mezi oceněnými v kategorii "Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu" byl autorský tým RNDr. Antonína Šimůnka, CSc.RNDr. Jiřího Vackáře, CSc., kteří získali cenu za úspěšný výzkum tvrdosti materiálů s iontovou a kovalentní vazbou. Ve stejné kategorii byl oceněn doc. Ing. Emil Pollert, DrSc. jako člen autorského týmu prof. RNDr. Blanky Říhové, DrSc. z Mikrobiologického ústavu AV ČR za výsledky výzkumu v oblasti nanočásticových a supramolekulárních systémů pro cílený transport léčiv.

Bližší informace o výzkumech tvrdosti materiálů autorského týmu Šimůnka a Vackáře lze nalézt zde. Výsledky výzkumu v oblasti aplikace hybridních magnetických nanočástic v lékařství a biologii jsou shrnuty zde.

simunek_01m.jpg
Popis
Antonín Šimůnek
Klíčová slova: