Silný laser by mohl sondy urychlit až na 20 % rychlosti světla

Datum publikace

Akademie věd České republiky, 4.10.2019.

Výkonové lasery mohou umožnit poznávání blízkého i vzdáleného vesmíru. V současné době jsou naprosto nenahraditelné i pro studium extrémních přírodních jevů, které lze jen těžko laboratorně napodobit jinými metodami – jako je například dopad asteroidu. Mohou se ale stát i základním a nejjednodušším prostředkem k vyčištění oběžné dráhy od tzv. kosmického smetí anebo nástrojem ochrany proti nebezpečným objektům blízko země. Ke konstrukci laseru pro průzkum vesmíru může přispět i centrum HiLASE, které je součástí Fyzikálního ústavu AV ČR. Proto byly laserové systémy HiLASE představeny v dopolední části druhého dne Prague Laser Spaceapps Workshop 2019.

Celý článek na webu Akademie věd ČR.

Další odkaz:
Silný laser by mohl sondy urychlit až na 20 % rychlosti světla

Ilustrační foto: Renata Louvarová.