Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti (SenDISo)

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Jádrem programu SenDISo je vývoj nové generace detektorů a chemicko-biosenzorických řešení. Interdisciplinární výzkum se zaměří na tvorbu technologií pro monitorování životního prostředí (přenosné senzory těkavých organických sloučenin sloužící k monitorování znečištění), zlepšení lékařské diagnostiky (objev a analýza stopových množství biomarkerů umožňujících bojovat proti závažným onemocněním) a radioterapie a kontroly kvality v průmyslu. Nové nástroje mimo jiné umožní citlivost na úrovni jednotlivých (bio)molekul a otevřou tak dveře objevům v oblasti věd o živé přírodě a včasné diagnostice závažných onemocnění, jako je rakovina.

Výzkum je rozdělen do pěti propojených výzkumných záměrů, které se zabývají vývojem pokročilých metod plazmatické depozice pro přípravu polovodičových a kovových tenkých vrstev a mikro/nanostruktur s uzpůsobenými elektronickými a optickými vlastnostmi, přípravu polymerních architektur s řízenými nanomechanickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi, které umožňují propojení zde sledovaných technických zařízení s biologickými systémy a věrně napodobují vlastnosti biologických prostředí. Výsledky těchto aktivit budou sloužit pro následný vývoj nové třídy detektorů, chemisenzorů a biosenzorů.

„Podpora ze zdrojů Operačního programu Jana Amose Komenského umožní úzce propojit excelentní vědecká pracoviště zahrnutá v konsorciu a významně rozvinout jejich výzkumný potenciál,“ prohlásil koordinátor projektu SenDISo Jakub Dostálek. V nové roli Dostálek aktivně využije své zkušeností a kontakty, které nabyl v Max Planck Institute for Polymer Research v Mohuči a Austrian Institute of Technology ve Vídni.

Základní expertizu FZU v oblasti chemisenzorů, optických materiálů a depozičních technik tenkých vrstev, pokročilých laserových technologií a biosenzorů doplňují partneři zabývající se novými oblastmi v nanofotonice (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR), kvantové optice a optických technologiích (Univerzita Palackého v Olomouci), biochemii a bioanalytickém výzkumu (Masarykova univerzita), senzorech plynů (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze), (bio)materiálovém výzkumu (Západočeská univerzita v Plzni, Ústav fyziky materiálů AV ČR a České vysoké učení technické v Praze) a 2D materiálech pro senzory a detektory (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR).

Klíčová slova: