Rok 2020 – významný milník v historii laseru

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

V roce 2020 uplyne přesně šedesát let od doby, kdy americký fyzik Theodore Maiman spustil 16. května 1960 vůbec první funkční laser na světě. Tři roky poté v roce 1963 se tehdejší Československo stalo po USA a Sovětském svazu další zemí, která postavila vlastní funkční laser. Od té doby se u nás utvářela významná vědecká komunita, která se intenzivně věnovala laserovému výzkumu. I díky ní bylo na co navazovat a povedlo se v roce 2009 prosadit realizaci ambiciózního projektu ELI Beamlines. 

Laser je zásadním pracovním nástrojem mnoha vědeckých pracovníků, ale také běžnou součástí každodenního života. Potkáváme se s ním v nemocnicích, zubních ordinacích, v supermarketech nebo při běžném pouštění hudby. Vzhledem k tomu, že hraje určitou roli v životě každého z nás, chceme si toto výročí řádně připomenout a poutavým, neotřelým a vkusným způsobem oslovit jak odbornou, tak laickou veřejnost, připravit program pro mladé i staré, studenty i rodiny s dětmi. Společně s námi budou slavit i jiné instituce z domova i zahraničí, pro které je laser důležitým prostředkem jejich činnosti a zájmu. Aktivity koordinujeme společně s Fyzikálním ústavem AV ČR, laserovým centrem HiLASE, ELI-ALPS, německým výzkumným centrem XFEL a UNESCEM. Spolupráci s dalšími institucemi jsme otevřeni a budeme rádi, když se k nám ostatní jednotlivci i organizace připojí.

V rámci celého roku 2020 bude laserové centrum ELI Beamlines realizovat hned několik popularizačních akcí pro širokou veřejnost v Česku. Bude pořádat laserové dny pro středoškoláky i vysokoškoláky, exkurze odborné i laické, zúčastní se tuzemského hudebního festivalu i akcí pořádaných Akademií věd ČR a třešničkou na dortu by měl být 16. květen 2020, kdy se na celém světě slaví Mezinárodní den světla a zároveň je to oficiální datum prvního spuštění laseru.

Veškeré akce a program budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.ilovelaser.eu. Na sociálních budou zveřejňovány příspěvky pod hashtagem #60yearsoflaser.

 

 

 

 

Klíčová slova: